De Lariks

Het Larikspark is een 16 ha groot architectonische landschapspark in het centrum van Assen. De Lariks is gesticht om de ontginning en beheer van het Zeijerveld (620 ha en 14 boerderijen) te realiseren.

Het totale landgoed was eigendom van J.T. Cremer en werd beheerd en bewoond door zijn schoonzoon Jhr. mr. H.E.E. Röell.