Beekdal de Messchen

Ten noorden van de wijk Marsdijk en ten noordoosten van het Messchenveld in Assen stroomde vroeger een zogenaamd bovenloopje van de Drentsche Aa; laten we het maar het Messchendiepje noemen. Er was een verbinding met het veengebied van Peelo, dat als brongebied fungeerde. Er was ook een zijtak, die instroomde via de es van Rhee en ten zuiden van Vries de Fledders/ Zeijerstroeten heet.