De Oude Vijver

In 1836 besloot het stadsbestuur van Assen om het Asserbos te verfraaien middels het graven van een vijverpartij. Deze opdracht valt binnen de periode waarin Hendrik Jan Oosting burgermeester was van Assen (1831-1856). In de negentiende eeuw werden op diverse plaatsen in het Asserbos – dat in de achttiende eeuw als wandelbos in formele stijl was aangelegd – landschappelijke elementen toegevoegd. Hiertoe kan ook de vijverpartij worden gerekend. Vanaf 1895 werd de vijver bekend onder de naam Oude Vijver. Het gebied rondom de vijver werd opgehoogd door de vrijgekomen grond. Midden in de vijver werd een eiland geplaatst, dat via een smal bruggetje bereikbaar was.