Villa Ebbenerve

Recht tegenover het Asser station ligt de Stationsstraat. Moderne kantoorgebouwen keurig in het gelid.
Een flauwe bocht en een ouder stuk van de straat. Degelijkheid uit het begin van de twintigste eeuw.

Dat het goed wonen was aan de Stationsstraat in Assen, daar lijken alle huizen het tot op de dag van vandaag nog roerend over eens.

Vlak voor de Stationsstraat tot een stadse straat versmalt, lijkt één huis wat meer afstand in acht te willen nemen. Een lang hek, een stijlvolle tuin, een strakke symmetrische wit gepleisterde gevel met hoge ramen. Twee verdiepingen hoger dan de buren het hadden , breder dan welk ander huis in de straat ook was .

Was de Stationsstraat tot nu toe een keurige straat, hier op nummer 11 wordt-ie deftig. Welkom in de Villa Ebbenerve, een van de mooiste Asser ‘paleisjes’ uit het eind van de negentiende eeuw. Villa Ebbenerve waar Gerhard Focko Servatius, Hendrik Gerard van Holthe tot Echten en Warmold Lunsingh Tonckens een monument voor zichzelf en hun tijd oprichtten. Een plek waar een stukje Drentse geschiedenis is geschreven.