De Nieuwe vijver in het Asser bos

Asserbos
Het oorspronkelijke Asserbos was toen Hofstede zich in Assen vestigde nagenoeg verdwenen. Hij kwam met een plan waarbij het gebied opnieuw werd ingericht met onder andere een wandelgebied in de vorm van een sterrenbos. Tussen 1765 en 1784 werd een oppervlakte van meer dan 100 hectare opnieuw aangeplant. Hofstede kan daarmee worden beschouwd als de grondlegger van het huidige Asserbos. Aan de Rode Heklaan in ‘zijn’ Asserbos, staat sinds 1939 het Hofstedemonument. De bronzen plaquette op de zwerfsteen werd gemaakt door Johan Keller.

Deze slideshow vereist JavaScript.