WILHELMINA JACOBA ZIJNEN DE GIER

Had een opleiding gevolgd als  beeldhouwer en trouwde met Hendrik Pelinck. Het gezin verhuisde naar Assen toen Pelinck daar benoemd werd tot president van de rechtbank. In Assen richtte mevr. Pelinck in 1924 de Kraamverplegingsdienst op, waarna ze door de toenmalige Commissaris der Koningin Linthorst Homan in 1925 gevraagd werd zitting te nemen in de Commissie voor de Hygiëne van Moeder en Kind waar zij de stuwende kracht bleek. Dankzij de commissie werden er overal in Drenthe consultatiebureaus voor zuigelingen opgericht. Toen mevr. Pelinck in 1934 stierf, had bijna elk Drents dorp een eigen consultatiebureau.